When your security depends on IT

Chránime Vaše investície a rozumieme technológiám ako nástrojom pre dosiahnutie Vašich cieľov. Naše riešenia sú inovatívne a vychádzajú z Vašich požiadaviek a nie z možností jednotlivých technológií.

Aktuality

Aliter Technologies dosiahol úroveň Lenovo Gold Business Partner

Bratislava, 16. 04. 2015

Spoločnosť Aliter Technologies získala po splnení požiadaviek najvyššiu úroveň  partnerstva -  Lenovo Gold Business Partner. 

Ocenenie pre Aliter za obchodné výsledky 2014

16. 04. 2015

Aliter Technologies bol ohodnotený spoločnosťou Veracomp s.r.o., ktorá je Fortinet Value Added distribútorom, ako partner s druhým najväčším obratom na Slovensku pre rok 2014 za predaj produktov Fortinet.

Aliter Technologies, a.s. opäť víťazom v súťaži NATO NCIA

13. 01. 2015

Aliter Technologies, a.s. koncom roka 2014 už po siedmy krát uspela vo výberovom konaní NATO Communications and Information (NCI) Agency a podpísala kontrakt s touto agentúrou na dodávku riešenia v oblasti vysokovýkonných SAN sietí.

Aliter na RESCUE FÓRUM 112

15. 09. 2014

Aliter Technologies, a.s. bude vystavovať svoje riešenia IKT podpory operácií krízového manažmentu na medzinárodnom kongrese RESCUE FÓRUM 112.

Aliter partnerom NTSP 2014

17. 07. 2014

Aliter Technologies, a.s. je partnerom v poradí 12. Medzinárodnej konferencie „New Trends in Signal Processing 2014“, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 17.10.2014 v Tatranských Zruboch.

Cena GRAND PRIX pre zariadenie DCU mini

15. 05. 2014

Aliter získal pre svoje zariadenie DCU mini – dátová rádiová brána ocenenie GRAND PRIX na medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2014 v kategórii Systémy C4I2. 

Technologickí partneri